Lokalizace

Lokalizace

Proces, při kterém se produkt nebo služba přizpůsobuje jazyku, kultuře, trhu a normám cílového regionu, se nazývá lokalizace. Lokalizace kromě samotného lingvistického překladu zahrnuje také celou řadu dalších činností, například přizpůsobení produktu časovému pásmu, svátkům, genderovým rolím nebo místní měně. Správně lokalizovaný produkt se poté spotřebiteli jeví tak, jako by byl vyvinut přímo pro něj a jeho zemi.

Překlady pro lokalizace proto vždy provádíme v zemi, pro kterou je lokalizovaný produkt určen.

Základem lokalizace je vysoce kvalitní odborný překlad všech textů při zajištění jednotné terminologie.

Na lokalizaci se zpravidla podílí řada odborníků (techniků, softwarových inženýrů a právníků), kteří společně zajistí dokonalou použitelnost lokalizovaného výrobku v cílové zemi.

Provádíme lokalizace přístrojů a zařízení určených pro nejrůznější obory (automobilový průmysl, energetika, elektronika, strojírenství, zdravotnictví a další), včetně lokalizace řídicího softwaru, on-line nápověd a kompletní technické dokumentace. Lokalizujeme také příkazy a texty zobrazované na displeji přístrojů a zařízení.

Součástí naší práce je také lokalizace webových stránek a marketingových materiálů.

Využití nástrojů CAT (CAT tools)

Zkratkou CAT (Computer Aided Translation) se označují překlady prováděné s podporou počítače. Profesionální překladatel s odpovídající odbornou znalostí při překládání v rámci lokalizace vždy využívá některý ze specializovaných nástrojů CAT. Jedná se o programy pro udržování jednotné terminologie, překladové paměti a slovníky, nástroje pro kontrolu textů a v neposlední řadě také nástroje pro projektový management.

Nasazení nástrojů CAT přináší tyto výhody:

  • Úspory nákladů na překladatele, programátory, editory, grafiky a další profese
  • Zkrácení času potřebného k uvedení vašich produktů na nové trhy
  • Zajištění vysoké a trvale udržitelné kvality výsledných dokumentů
  • Kvalitní projektový management
  • Výrazné zjednodušení budoucích lokalizací nových modelů

Používáme například následující nástroje CAT:

  • Across
  • memoQ
  • SDL Trados
  • Transit NXT

Příklady úspěšné spolupráce:

FFG Europe: Překlady technické dokumentace, zejména návodů k obsluze a údržbě obráběcích strojů včetně dokumentace řídicích jednotek, do mnoha světových jazyků.

Yaskawa Motoman: Překlady technické dokumentace, zejména návodů k obsluze a údržbě průmyslových robotů, do řady světových jazyků. Aktualizace jazykových mutací technické dokumentace nových modelů. Udržování jednotné terminologie.

BEZNOSKA: Příprava (překlady včetně všech úrovní korektur) řady jazykových mutací dokumentace (příbalové letáky, návody na operaci, certifikáty, osvědčení, smlouvy atd.) kloubních náhrad pro expanzi úspěšného českého výrobce na zahraniční trhy.

Chcete mít s překlady co nejméně práce?

Požadované termíny

Kontaktní údaje

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.