Často kladené otázky – FAQ

Specializujeme se na vysoce kvalitní překlady pro náročné zákazníky z nejrůznějších oborů, pro které má kvalita mluveného či psaného slova zásadní význam. S kvalitou jde ruku v ruce i informovanost zákazníka. Na této straně naleznete odpovědi na nejčastější dotazy našich klientů.

V případě, že zde odpověď na váš dotaz není, neváhejte nás kontaktovat e-mailem, telefonicky nebo využijte formulář níže.

Objednávka překladu

Stačí e-mail nebo neformální objednávka v průvodním dopise zasílaném s textem určeným k překladu. Se stálými zákazníky standardně dojednáváme způsob objednávky, který splňuje jejich požadavky.

Váš text na překlad můžete zaslat způsobem, který vám vyhovuje – e-mailem, poštou, kurýrní službou nebo jej k nám můžete donést osobně.

Typický výkon profesionálního překladatele je 6 až 10 normostran za den. Není však výjimkou, že denní výkon překladatele je poloviční nebo naopak dvojnásobný. Vždy záleží na konkrétním překladateli, jazykové kombinaci a dané odbornosti textu.

Naše agentura má zaveden certifikovaný systém práce s důvěrnými informacemi podle normy ISO/IEC 27001, který definuje všechny kroky práce s důvěrnými informacemi a zaručuje, že se vaše důvěrné informace nedostanou do nepovolaných rukou.

Vyhotovení překladu

Vyhotovený překlad vždy obdržíte v dohodnutém termínu. Termín přitom dohodneme tak, aby vám maximálně vyhovoval a současně byl reálný.

Typický výkon profesionálního překladatele je 6 až 10 normostran za den. Vždy záleží na konkrétním překladateli, jazykové kombinaci a dané odbornosti textu. Pokud vaše požadavky výrazně přesahují tento výkon, domluvte si termín vyhotovení překladu s pracovníky agentury. Je na nich, aby vám profesionálně poradili a nabídli optimální řešení. Například je možné na práci na vašem překladu nasadit několik překladatelů.

V době elektronických komunikací zpravidla není třeba provádět překlad „na počkání“. Většinou lze text k překladu zaslat elektronicky a stejnou cestou jej obdržet zpět. Výjimku tvoří tzv. ověřené překlady, které musí být opatřeny znaleckou doložkou, razítkem a originálním podpisem soudního tlumočníka.

Ano, bude. Zaměřujeme se na překlady nejvyšší kvality. Konkrétně to znamená, že váš překlad vypracuje pečlivě vybraný a mnohokrát prověřený profesionální překladatel s potřebnými odbornými znalostmi. V ceně překladu je navíc zahrnuta i základní korektura.

Základní korektura je prováděna standardně u všech překladů vypracovaných naší agenturou a určených pro český trh. Kromě QA (Quality Assurance, viz samostatná odpověď) zahrnuje kontrolní čtení spojené s pravopisnou korekturou.

Ať se jedná o konvenčně prováděný překlad nebo o překlad s použitím nástrojů CAT, vašim překladům se budou vždy věnovat kvalitní profesionální překladatelé a korektoři s potřebnými odbornými znalostmi z vašeho oboru.

Ceny

Cenu konkrétní zakázky vám vypočítáme na základě informací, které uvedete ve formuláři Poptávka ceny překladu nebo Poptávka ceny tlumočení.

Cena překladu se liší podle požadované jazykové kombinace. Pokud chcete znát cenu za váš překlad, zašlete nám nezávaznou poptávku ceny vašeho překladu. Poptávku překladu vám zdarma vyhotovíme obratem.

Překlady prováděné nástroji CAT (Computer Aided Translations) účtujeme za slovo zdrojového textu. Výhodou je předem přesně dohodnutá výsledná cena a také zohlednění ceny za opakující se texty.

Tlumočení účtujeme paušální cenou za 1 den, který odpovídá 8 hodinám. Když je tlumočení (včetně času vynaloženého na cestu) kratší než 4 hodiny, je účtován tzv. minimální paušál. Překročí-li 4 hodiny, účtujeme paušální cenu za 1 den.

Konkrétní otázky na ceny vám na požádání ochotně zodpovědí pracovníci naší centrály.

Platba překladu

Cenu počítáme jako součin jednotkové ceny za jednu normostranu a počtu normostran přeloženého textu. Minimální cena odpovídá ceně jedné normostrany.

U překladů prováděných pomocí nástroje CAT je cena počítána jako součin jednotkové ceny za slovo a počtu slov překládaného textu. Opakující se části textu jsou přitom zvýhodněny výrazným snížením jednotkové ceny za slovo.

 Cena překladu se liší podle požadované jazykové kombinace. Pokud chcete znát cenu za váš překlad, zašlete nám nezávaznou poptávku ceny vašeho překladu. Poptávku překladu vám zdarma vyhotovíme obratem.

Cena za slovo se liší podle požadované jazykové kombinace. Vzhledem k tomu, že u překladů účtovaných cenou za slovo poskytujeme slevy na opakování úseků textu, doporučujeme vždy požádat o poptávku ceny agenturu. Poptávku překladu vám vyhotovíme zdarma.

Expresní příplatky účtujeme pouze ve výjimečných případech a po předchozí dohodě se zákazníkem. Obecně ale platí, že našim stálým zákazníkům neúčtujeme žádné příplatky.

V ceně překladu prováděného naší agenturou je zahrnuta tzv. základní korektura (viz samostatná otázka / odpověď), případné další korektury je nutné objednat a uhradit zvlášť.

Hotově při osobním předání/převzetí překladu nebo bankovním převodem. U první objednávky je zpravidla nutné uhradit celkovou cenu nebo zálohu před zahájením překladu.

Ne, platební karty pro úhradu překladů prozatím neakceptujeme.

Ostatní dotazy

Počet normostran zjistíte, pokud sečtete slova plus znaky (bez mezer) a vydělíte počtem znaků na jedné normostraně. Naše agentura standardně počítá 1650 znaků.

QA (Quality Assurance – systém zajištění kvality) obsahuje několik zpravidla počítačem podporovaných kontrol, které odhalují chyby v pravopisu, nepřeložené části textu, nejednotnost terminologie, nedodržení předepsané terminologie, odchylky ve formátu textu apod. QA provádíme u každého překladu a je zahrnuta v ceně.

Odborná korektura zahrnuje kontrolní čtení zkušeným odborníkem na danou problematiku (pokud možno rodilým mluvčím). Cílem korektury je zajistit terminologickou bezchybnost a upozornit na případné věcné neshody. Tuto korekturu často provádí odborník zadavatele (například pracovník filiálky v cílové zemi), který zpravidla mívá širší pravomoci zasahovat do textu překladu. Odborná korektura se typicky provádí u manuálů, příruček a u odborných textů určených k publikování.

Je to korektura samotného textu (překladu) prováděná profesionálním jazykovým korektorem. Podle dohody se zákazníkem může mít různý rozsah a hloubku, od pravopisné, gramatické a typografické korektury až po korekturu stylistickou.

Předtisková korektura se provádí u korigovaného a vysázeného textu jako poslední technologický krok před vlastním tiskem. Kontroluje se zejména, zda vysázení nezpůsobilo sekundární chyby, jako je například chybné zalomení řádků, některé nesprávné znaky nebo neodpovídající popisky obrázků.

CAT, neboli počítačem podporované překlady (Computer Aided Translation), jsou překladatelské postupy využívající databázové programy, které pracují na bázi překladových pamětí (TM = Translation Memory). Profesionální překladatelé je využívají pro zachování jednotné terminologie a urychlení samotného překladu. Nejedná se však o automatické překladatelské systémy nebo strojové překladače.

Ano, vyučujeme. Jazykovou výuku nabízíme již od roku 1999 a v současnosti patříme k nejprestižnějším jazykovým školám v Praze. Vyučujeme všechny běžné jazyky. Organizujeme výuku nejen ve firmách, ale také v kurzech pro veřejnost a v jednoletých pomaturitních jazykových kurzech. Našimi nejmenšími žáky jsou děti z několika desítek mateřských škol.

Naše agentura má zaveden certifikovaný systém práce s důvěrnými informacemi podle normy ISO/IEC 27001. Tento systém definuje všechny kroky práce s důvěrnými informacemi a zaručuje, že se vaše důvěrné informace nedostanou do nepovolaných rukou.

Reklamovat překlad samozřejmě můžete. Vámi reklamovaný překlad bude předán ke kontrole nezávislému reviznímu překladateli a na základě jeho posudku budeme postupovat dále. Uděláme vše pro to, aby vaše reklamace byla vyřízena k vaší plné spokojenosti.