Překlady provedené pomocí AI? Umělá inteligence zatím překládá jako středoškolák

Tento článek napsal člověk.

Umělá inteligence a strojový překlad se dostaly do centra obecného zájmu. Vášnivé debaty a odborná pojednání neberou konce. Co platilo před půl rokem, je dnes dávno překonané.

Nechme nyní stranou otázky zachování důvěrnosti informací, hrozbu zneužití dat svěřených překladači a otázky související s právní přípustností a etikou využití strojového překladu pro různé typy dokumentů.

Moderní strojové překladače pracující s velkými jazykovými modely (LLM) se z pohledu běžného uživatele stále méně podobají počítačovým programům, jak jsme je znali ještě nedávno, a pozvolna získávají vlastnosti svých lidských kolegů.

Rychlost moderních překladačů je fascinující, stejně jako zásadní zlepšení kvality přeloženého textu. Načítáním obrovského množství textů se tyto programy dokážou učit a zlepšovat. Ale pozor, zdání často klame! Stroj totiž zpravidla nerozumí širšímu kontextu.

Počítačové překlady ještě nedávno vyžadovaly přesné zadání. Stačila jedna tečka navíc, triviální překlep – a program reagoval tím, že zadání odmítl, případně vyhotovil zcela nesprávný překlad.

Současné překladače využívající AI zpravidla pochopí, jak mělo zadání vypadat, a překlepy nám velkoryse prominou. Některé programy, např. ChatGPT, jsou schopny s vámi komunikovat a získat pokyny formou rozhovoru. Ale pozor, i zde platí, že čím preciznější je zadání, tím lepší bude výsledek.

Se schopností učit se však překladače přebírají i mnohé ne zrovna dobré vlastnosti svých lidských kolegů.

Stroj byl totiž poučen, že musí vždy odpovědět. Žádná odpověď je nejhorší odpověď. Toto pravidlo proniklo i do strojového překládání. Program text přeloží prakticky vždy, navíc celkem věrohodným způsobem, jenže když neví, odhadne význam podle svého. Když je zle, začne překládat jednotlivé věty a v nejhorším případě jednotlivá slova samostatně, opět stejně jako špatný překladatel. Obtížné slovo mnohdy dokonce vynechá. Někdy zmizí bez náhrady i celá věta.

Na rozdíl od profesionálního překladatele s vámi stroj nebude o problému z vlastní iniciativy diskutovat, nezeptá se autora originálu na skutečný význam.

I u strojů se při překládání rozsáhlejších textů projevuje efekt, který se podobá únavě a ztrátě koncentrace člověka. Po mnoha kvalitních stránkách tak přicházejí výpadky, a překlad náhle věcně neodpovídá originálu. Setkáme se i se samovolnými změnami terminologie, obdobně jako když se na překladu střídají dva překladatelé.

Uživatelům překládajícím relativně malé objemy různých textů jsou k dispozici všeobecně trénované systémy LLM, které však nemají dostatečné znalosti v oboru uživatele. Nelze než důrazně doporučit, abyste pečlivě zkontrolovali přeložený text dříve, než jej dáte z ruky.

Nebezpečnou, i když dnes velmi moderní alternativou je korektura provedená pomocí ChatGPT. Korigovaný text zpravidla vypadá zřetelně lépe, ale věcné chyby pravděpodobně zůstanou neodhaleny.

Dobrou volbou je využít služby profesionálního korektora strojových překladů (posteditora). Nespornou výhodou je, že má praxi a důvěrně zná chyby, kterých se stroje rády dopouštějí.

Platí, že kvalita korektury zásadním způsobem ovlivňuje celkovou kvalitu strojového překladu.

Pokrok a schopnosti moderních překladačů jsou obdivuhodné. Stále častěji jejich výstup dostačuje pro požadované použití. Přesto se však strojový překlad vyrovná spíše práci středoškoláka nebo studenta, který je u vás na stáži. Profesionální překladatel je prozatím lepší volbou. Je tedy třeba se u každého textu rozhodnout, zda tentokrát vystačíte s překladem od brigádníka, nebo zda záleží na každém slově a vy se chcete pod dokument podepsat.

Líbil se vám článek? Sdílejte ho s přáteli!