Bezpečnost informací

Pro maximální bezpečnost vašich dat jsme zavedli systém bezpečnosti informací podle normy ISO 27001.

Součástí naší každodenní práce je zacházení s důvěrnými informacemi zákazníků. Jejich ochraně dlouhodobě věnujeme maximální pozornost. Proto jsme se rozhodli zavést certifikovaný systém řízení informační bezpečnosti (Information Security Management System) podle mezinárodní normy ISO 27001 a aplikovat jej na celý proces zpracování překladů. Proces zpracování překladů zahrnuje převzetí zakázky, vlastní překlad, předání hotového překladu zákazníkovi a následně také archivování dat.

V lednu 2010 úspěšně proběhla certifikace implementovaného systému bezpečnosti informací nezávislým auditorem a nyní je její platnost jednou ročně obnovována a aktualizována s ohledem na rozvoj informačních technologií a nově rozpoznávaná bezpečnostní rizika.

V rámci tohoto systému jsou vázáni mlčenlivostí a povinností dodržovat přijatá pravidla bezpečnosti nejen všichni pracovníci agentury, ale i její překladatelé.

Systém ISMS doplňuje systémy řízení organizací, které pracují s velkým množstvím důležitých firemních a provozních informací v listinné i elektronické podobě a jejichž činnost závisí na využívání IT/IS. Z tohoto pohledu je ISMS bezpečnostní nadstavbou systému řízení kvality ISO 9001 a úzce souvisí s řízením rizik.

Systém ISMS ISO 2700 je zárukou toho, že se vaše informace nedostanou do nepovolaných rukou.