Právo

preklady-obory-pravo

Překládáme veškeré typy právních textů: od korespondence přes dokumenty související se soudními procesy a arbitrážemi, smlouvy, notářské zápisy až po zákony, vyhlášky a jiné obecně závazné předpisy. Zajišťujeme tlumočení soudními tlumočníky.

Překládáme a korigujeme právní texty určené k publikování. Přitom vždy spolupracujeme s odborníky ze země, pro kterou je text určen.

K žádaným službám patří i přepisy a překlady audiozáznamů mezinárodních soudních a arbitrážních řízení.

Výběr překladatelů a korektorů

Mezi našimi překladateli a korektory naleznete jazykově fundované právníky a diplomované překladatele s doplňkovým právním vzděláním, ekonomy a odborníky z dalších profesí, s osobní zkušeností v oborech, ze kterých překládají.

Dlouhodobě spolupracujeme s prověřeným týmem soudních tlumočníků. Ověřené překlady procházejí speciální kontrolou, která prakticky eliminuje následné nepříjemnosti s drobnými formálními nepřesnostmi překladu. Rychlost vypracování ověřených překladů vás příjemně překvapí.

Systém bezpečnosti informací

Systém bezpečnosti informací chrání všechny důvěrné informace našich zákazníků proti ztrátě a zneužití v průběhu celého procesu vypracování překladu. Systém plně odpovídá požadavkům mezinárodní normy ISO/IEC 27001. Od ledna 2010 je v předepsaných intervalech certifikován nezávislým auditorem.

Zákazníci

Našich služeb využívá téměř 40 advokátních kanceláří z celého sektoru. Jedná se o tuzemské i mezinárodní advokátní kanceláře nebo samostatné advokáty a notáře. Překlady právních textů a ověřené překlady pravidelně požadují také ostatní firemní a soukromí zákazníci. Spolupracujeme rovněž se zákazníky z příbuzných oborů, jako jsou banky, auditoři či daňoví poradci.

Vybrané reference:

Příklady spolupráce:

Prof., Prof. zw., Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, dr.h.c.: Překlad (do tří jazyků) rozsáhlé publikace „Ochrana spotřebitelů v rozhodčím řízení“.

Prodej akciových podílů koncernu Pražská plynárenská: Tlumočení přípravných jednání, překlady a průběžná aktualizace dvojjazyčné smluvní a úvěrové dokumentace včetně ověření finální dvojjazyčné verze dokumentů.

Ročenky CYIL a CYArb: Pravidelná každoroční spolupráce zahrnující překlady a jazykové korektury řady odborných příspěvků do obou ročenek.

Poptávka překladu

Cenovou kalkulaci vám zašleme v řádu několika hodin.

Požadované termíny

Kontaktní údaje